Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu


 1. Właścicielem sklepu internetowego olwag.pl jest Firma Handlowo Usługowa "OLWAG" Piotr Olszewski (dalej: "OLWAG"), ul. Andrzeja Dybalskiego 9, 88-100 Inowrocław, NIP 5581726792, REGON 340429292. 
  Odnośnik do wpisu w CEIDG - TUTAJ.
  Sprzedający zgłosił zbiór o nazwie "Zbiór danych klientów sklepu internetowego olwag.pl" do GIODO (numer zgłoszenia 004462/2015, numer księgi 184141).

  Klienci mogą się z nami kontaktować poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, mailowo pod adresem sklep@olwag.pl lub telefonicznie pod numerem 600-49-49-50.
 2. Firma OLWAG prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności, aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych Klientów.
   
 3. Firma OLWAG prowadzi sprzedaż detaliczną tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.
   
 4. Klienci, którzy dokonali rejestracji w sklepie olwag.pl zawierają umowę dotyczącą prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a OLWAG, której przedmiotem są usługi świadczone przez OLWAG, na warunkach określonych w Regulaminie na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć tą umowę, co skutkuje usunięciem konta poprzez wypełnienie FORMULARZA (oświadczenie o rozwiązaniu umowy dotyczącej konta w sklepie olwag.pl). Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których OLWAG jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
   
 5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w olwag.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z olwag.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
   
 6. Zamówienia dokonuje się poprzez umieszczenie produktu w koszyku. Następnie przechodzi się do szczegółów zamówienia. W tym momencie należy się zalogować jeżeli dokonaliśmy rejestracji lub wybrać opcję zakupów bez rejestracji. Jeżeli Klient korzysta z zakupów bez rejestracji to powinien wypełnić formularz adresowy, dostawy, płatności i potwierdzić zamówienie. Jeżeli Klient zalogował się to powinien wypełnić formularz dostawy, płatności i potwierdzić zamówienie.
   
 7. Wszystkie produkty sprzedawane przez OLWAG są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały wprowadzone legalnie na polski rynek.
   
 8. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym olwag.pl produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
   
 9. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
   
 10. W przypadku problemów podczas procesu rejestracji, zamawiania lub w przypadku nie prawidłowego działania sklepu olwag.pl prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, mailowo pod adresem sklep@olwag.pl lub telefonicznie pod numerem 600-49-49-50.
   
 11. Możliwy jest odbiór osobisty lub bezpłatny transport na terenie Miasta i Gminy Inowrocław zakupionych produktów, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. W przypadku wysyłki firmą spedycyjną koszty transportu naliczane są zgodnie z cennikiem dostaw. Termin dostawy zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych, a maksymalnie 30 dni roboczych, są jednak produkty wykonywane na specjalne zamówienie lub nie dostępne u dostawców "od ręki", wtedy termin dostawy może się wydłużyć o czym Klient zostanie poinformowany.
   
 12. Dostawa towarów firmą spedycyjną ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
   
 13. Płatności należy dokonać według sposobu wybranego podczas składania zamówienia. Dostępne są dwa rodzaje płatności, przelew na rachunek bankowy lub natychmiastowy przelew internetowy poprzez system Przelewy24.pl. Numer rachunku bankowego wysyłany jest w liście potwierdzającym zamówienie. W przypadku przelewu przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków na nasz rachunek firmowy.
   
 14. Nie realizujemy zamówień za pobraniem.
   
 15. Nie wysyłamy zamówienia przed otrzymaniem wpłaty, również w przypadku przesłania dowodu nadania.
   
 16. Każdy produkt przed wysyłką jest sprawdzany z wyłączeniem produktów wysyłanych bezpośrednio od producenta.
   
 17. Firma F.H.U. OLWAG zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia. W przypadkach uniemożliwiających dokonanie zamówienia nasza firma zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz zwrócić przedpłatę, jeżeli taka została dokonana.
   
 18. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje na jego karcie w zakładce Specyfikacje. Reklamację z tytułu gwarancji należy zgłaszać pisemnie na adres siedzibie firmy wpisanej w pkt. 1 lub mailowo na adres sklep@olwag.pl. Przesyłki z produktami prosimy otwierać w obecności kuriera. Jeżeli produkty są uszkodzone lub nie kompletne należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numer telefonu 600-49-49-50. Termin wydania reklamowych produktów na zasadzie gwarancji zależny jest od producenta produktu i jest ustalany indywidualnie z Klientem. Zazwyczaj nie przekracza 28 dni roboczych. Wszelkie koszty związane z wysyłką produktów w ramach gwarancji pokrywa kupujący.
   
 19. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 
   
 20. Firma OLWAG odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
   
 21. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać pisemnie na adres siedzibie firmy wpisanej w pkt. 1 lub mailowo na adres sklep@olwag.pl.
   
 22. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że OLWAG niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez OLWAG albo OLWAG nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
   
 23. OLWAG rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni OLWAG nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi OLWAG.
   
 24. Po okresie gwarancyjnym firma F.H.U. OLWAG zapewnia serwis pogwarancyjny na wszystkie produkty zakupione w sklepie olwag.pl.
   
 25. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
   
 26. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w olwag.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@olwag.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez OLWAG dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby firmy OLWAG wskazanej w pkt. 1, na swój koszt. 
   
 27. Informacje w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawiają stanów magazynowych.
   
 28. Podane przez Klientów dane osobowe OLWAG zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
   
 29. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
   
 30. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OLWAG w ramach olwag.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  
   
 31. Regulamin sklepu internetowego OLWAG obowiązuje od 15.12.2014 roku.
   

ZAŁĄCZNIK nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz, który można pobrać TUTAJ.

Przesyłkę nadaj na adres:
F.H.U. "OLWAG" Piotr Olszewski
ul. Andrzeja Dybalskiego 9
88-100 Inowrocław

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

wstecz